Privacy Policy

GEGEVENS

Wij maken gebruik van technologieën zoals cookies (kleine bestanden die worden opgeslagen door uw webbrowser), webbakens, of unieke identificatietools waarmee wij uw computer of toestel kunnen identificeren om u een betere dienstverlening aan te bieden. Onze systemen registreren tevens informatie zoals uw type webbrowser, besturingssysteem en IP-adres.

Wij kunnen bovendien persoonlijke informatie verzamelen die u aan ons heeft toevertrouwd zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Mits uw toelating, kunnen wij ook toegang krijgen tot andere persoonlijke gegevens op uw toestel, zoals uw lijst van telefoonnummers, kalender of berichten en dit om u diensten te kunnen aanbieden. Indien u hiermee instemt, kunnen wij ons toegang verschaffen tot uw profiel en andere informatie die zichtbaar is op sociale netwerksites zoals Facebook.

Dankzij onze systemen kunnen wij deze persoonlijke informatie aan uw activiteiten op het internet linken wanneer wij u een dienst aanbieden (zoals websites die u bezoekt, items waar u op klikt of naar zoekt).

Wij contacteren niet bewust noch verzamelen wij persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien u opmerkt dat wij toch per ongeluk zulke informatie hebben bijgehouden, verzoeken wij u met ons contact op te nemen zodat wij onmiddellijk de ouderlijke toestemming hiervoor kunnen aanvragen of de verzamelde informatie kunnen wissen.

PLAATSBEPALING

Wij maken geen gebruik van of verzamelen geen informatie over uw geografische positie.

TOEGANG

Contacteer ons via e-mail om alle persoonlijke identificatiegegevens, die wij over u hebben bijgehouden, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, te raadplegen of te wissen.

SCHRAPPEN

Na een eenvoudig verzoek via e-mail verwijderen wij onmiddellijk persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mail of telefoonnummer) en andere voorkeuren gelinkt aan uw account. Gegevens van andere aard mogen wij onbeperkt in tijd bijhouden.

DELEN VAN GEGEVENS

Het staat ons vrij om persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam, adres, e-mail of telefoonnummer) te delen met betrouwbare partners om u relevante reclame, aanbiedingen of diensten te kunnen verlenen.

Inwoners van België hebben wettelijk het recht om (zonder kosten en dit eenmaal per jaar) inlichtingen in te winnen over de manier waarop wij hun gegevens met derden hebben kunnen delen voor directe marketingdoeleinden.

Contacteer ons voor meer informatie: info@hibrusselsairport.com

Holiday Inn Brussels Airport – Holidaystraat 7 – 1831 – Diegem.

RECLAME TRACEREN

Wij staan niet toe dat reclamebedrijven gebruik maken van onze verzamelde gegevens voor publicitaire doeleinden.

CONTACT

Contacteer ons indien u vragen of bedenkingen heeft omtrent ons vertrouwelijkheidsbeleid: info@hibrusselsairport.com

Holiday Inn Brussels Airport – Holidaystraat 7 – 1831 – Diegem.

HANDELSONDERNEMINGEN

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij uw persoonlijke en anonieme gegevens delen met andere bedrijven, inclusief handelsondernemingen en contractanten. In voorkomend geval mogen zij deze informatie enkel aanwenden voor hun specifieke doeleinden en is het gebruik ervan onderworpen aan strikte afspraken die ervoor zorgen dat alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Onze handelsondernemingen zullen al het nodige doen om uw gegevens in onze naam te beschermen, ook al kan een volledige veiligheid hieromtrent nooit gewaarborgd worden.

Onderzoeksbedrijven kunnen toegang krijgen tot anonieme gegevens die u aangaan (zoals uw IP-adres of het identificatienummer van uw toestel) om ons te helpen begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Deze ondernemingen gebruiken uw gegevens enkel en alleen in onze opdracht. Zij zullen uw gegevens niet delen, tenzij in één pakket; gegevens van individuele gebruikers worden dus nooit gedeeld met derden. Klik hier om het vertrouwelijkheidsbeleid na te lezen van de bedrijven die gebruik maken van uw gegevens.

VEILIGHEID

Wij stellen alles in het werk om uw persoonlijke identificatiegegevens te beschermen tegen elke vorm van ongewenst gebruik of verspreiding. Wij coderen elke vorm van gegevensoverdracht op pagina’s waar u betalingsinformatie ter beschikking stelt. Desalniettemin kan geen enkele beveiligingsmethode of codering een absolute bescherming van uw informatie garanderen tegenover enige vorm van piraterij of menselijke nalatigheid.

De door ons verzamelde informatie kan op eender welke computer bewaard of verwerkt worden, ongeacht in welk land, waarin wij actief zijn, deze zich bevindt.

UITZONDERLIJKE GEVALLEN

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij genoodzaakt zijn om persoonlijke en anonieme gegevens ook door te geven aan derden en dit in volgende specifieke gevallen: (1) met uw uitdrukkelijke toestemming, (2) wanneer wij te goeder trouw oordelen door de wet gehouden te zijn hiernaar te handelen, (3) wanneer wij te goeder trouw oordelen dat het noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of onze eigendom, (4) of wanneer er een opvolger of koper aantreedt in het kader van een fusie, een aankoop, een faillissement, een ontbinding of een verkoop van activa. Uw toestemming, om uw gegevens in deze precieze gevallen te verspreiden, is niet nodig. Doch zullen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen, voor zover de wet het ons toelaat.

MEER INFORMATIE

De laatste update van dit vertrouwelijkheidsbeleid dateert van 8 januari 2018. Ons vertrouwelijkheidsbeleid is te allen tijde onderhevig aan wijzigingen.

Algemene voorwaarden

GARANTIE

Elke gereserveerde kamer zal gegarandeerd zijn tot 16.00 uur op de aankomstdatum. Vanaf 16.00 uur zal het hotel het recht hebben de kamer te verdelen aan iemand anders. Een schriftelijke bevestiging is nodig wanneer u de kamer beschikbaar wilt houden tot na 16.00 uur. Naast de schriftelijke bevestiging zal de kamer bevestigd moeten worden op een van de volgende manieren:

– Een creditcard

In het geval van een credit card, zult u ons de volgende gegevens moeten doorgeven, de naam van de creditcard houder, het credit card nummer en de verloopdatum van de creditcard.

– Een bedrijf

In het geval dat een onderneming garant staat voor uw verblijf, dient u een credit card aanvraagformulier in te vullen en ondertekenen. Het credit aanvraagformulier kan worden verkregen op aanvraag bij het hotel.

– Een aanbetaling

Wanneer u een aanbetaling wilt doen als bevestiging van uw kamer, zal u 100% van het bedrag van de 1e gereserveerde nacht moeten aanbetalen aan de volgende bank “KBC, Agence Manhattan, Place Charles Rogier 6, B-1210 Brussels”.

Rekeningnummer: 734-0236393-13
Referentie BIC: KREDBEBB
Referentie IBAN: BE08 7340 2363 9313

Zonder een van de volgende betalingsvoorwaarden kan de kamerreservering niet gegarandeerd worden wanneer u na 16.00uur aankomt in Holiday Inn Brussels Airport.

ANNULERING

Elke annulering die niet voor 16.00 uur 1 dag voor aankomst (48 uur) schriftelijk is gecommuniceerd zal niet in aanmerking worden genomen. In dit geval zal 100% van het bedrag van de 1e nacht in rekening worden gebracht.

BETALING

Er zullen enkel rekeningen worden gestuurd op expliciete aanvraag en wanneer deze een bedrag van tenminste € 100.00 bevatten. Holcro N.V. behoudt zich het recht om enkel op aanvraag vooraf aan het verblijf rekeningen te versturen.

Alle rekeningen kunnen contant betaald worden zonder korting. Voor dergelijke achterstallige bedragen of rekeningen zal HOLCRO N.V. 1% van het totaalbedrag extra in rekening brengen per maand. Dit is gedurende het geval dat de betaling nog niet voldaan is na de uiterste betaaldatum. Bovendien zal, wanneer na kennisgeving van het te laat betalen van de rekening nog steeds geen betaling voldaan is, een bedrag van 15% van de factuur met een minimum van € 150.00, in rekening worden gebracht naast het gewone bedrag. Elke laattijdige betaling van een factuur of bedrag geeft het hotel of een andere inrichting van HOLCRO N.V. het recht om alle instructies, alle boekingen, alle diensten en alle verkoop- of leveringafspraken, van welke aard dan ook, te schorten.

ALGEMEEN

Het hotel is geheel rookvrij (boete € 250.00 per geval)

In ons hotel zijn huisdieren toegestaan op de kamers aan € 25.00 per nacht per huisdier. Huisdieren zijn niet toegestaan in ons restaurant ‘Kreative Kuisine’.

Toeristenbelasting per kamer, per nacht is € 5.00, te voldoen bij check-out.

Holcro NV

Facturatieadres

Gerard Legrellelaan 10

2020 Antwerp(en) – Anvers.

More about SKOJ